SCUSHI er stolt av å være miljøfyrtårnbedrift!

Vår grunnleggende filosofi og slagord er “Grønt og gøy”. Dette er noe hele organisasjonen lever etter: å kunne forandre livet til kundene vår til bedre helse, miljø og moro. 

Da mange av kundene våre skifter ut en bil mot elsykkel mener vi at den største miljøpåvirkningen vi har er de reduserte kilometerne i bilen i forhold til de på sykkel, men vi i SCUSHI må også tenke kring bedriften vår for å minimere vår egen negative påvirkning. Så for å bli bedre valgte vi i 2019 å bli miljøfyrtårn-sertifiserte.

Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det hjelper oss å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.

Rent konkret betyr det at vi jobber for å :

  • bruke miljøvennlige produkter på verkstedet (når det er mulig)
  • tilby miljøvennlige produkter i butikken
  • ingen poser i butikken
  • unngå sløsing gjennom f. eks å gjenbruke emballasje vi får levert til å bruke når vi sender pakker
  • bruke miljøvennlige vaskemiddler i butikken
  • og selvsagt kildesortere

Returordning

Elsykling er miljøvennlig og gøy og skal fortsatt være det den dagen elsykkelen er blitt gammel å må gå i pensjon.

Mye på sykkelen kan gjenvinnes og enklest er å levere den til nærmeste gjenvinningsstasjon. Det er også mulig å levere den inn til oss i våre SCUSHI butikker. Viktig å tenke på er at motor, display og elektronikk går som EE-avfall og at selve batteriet må leveres inn separat.

Hvorfor kildesortere EE-avfall?

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må håndteres på en forsvarlig måte når de kastes. Når elektriske og elektroniske produkter kasseres, kalles de EE-avfall.

Hva skjer med EE-avfall etter at du leverer det?

EE-avfall tas inn i retursystemet når det hentes fra forhandlere eller mottak og blir sendt til anlegg for demontering, gjenvinning, ombruk og destruering. For eksempel har datamaskiner og servere som ikke lenger er funksjonelle mange materialer som kan brukes på nytt; for eksempel sjeldne jordartsmetaller, gull og kobber. Å gjenvinne EE-avfall er veldig miljøvennlig, og sparer miljøet for store mengder CO2.